Tiến hành nạp thẻ

Thông báo: Bộ phận hỗ trợ nếu có vấn đề về nạp game ib Page: Bấm vào đây

Nạp thẻ

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ