Tiến hành nạp thẻ

✅ Thanh toán qua momo sẽ nhận được thêm 20% giá trị gói nạp so với việc thanh toán qua thẻ cào.

Nạp bằng ví MOMO
Nạp thẻ Momo

Các bạn nhấn vào hình ảnh trên để nạp thẻ bằng ví Momo

📢Lưu ý: Phần Lời nhắn ghi thông tin Tên tài khoản hoặc ID ingameServer (nếu có)
Nạp thẻ

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Chú ý: Nhập mã thẻ và seri đầy đủ không được thiếu số viết liền không dấu, tuyệt đối không sử dụng kí tự gạch ngang - cũng như sử dụng khoảng trắng

Chú ý: Vui lòng không nạp quá nhanh, hệ thống chỉ chấp nhận tối đa 2 giao dịch một phút cho một Tài khoản/ID. Nếu nạp nhiều hơn, vui lòng chờ 01 phút tiếp theo mới có thể nạp tiếp.

Thông báo: Bộ phận hỗ trợ nếu có vấn đề về nạp game ib Page: Bấm vào đây